สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา การให้การปรึกษา Satir model สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในครึ่งปีแรก…

Read the Postประกาศ การจัดประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา